Autor - szczegóły

Jurewicz, Daniel, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy, Polska

  • Vol 1, No 1 (2013) - Artykuły
    Wybrane zagadnienia związane z restrukturyzacją zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego na przykładzie samorządów województwa kujawsko-pomorskiego
    Abstrakt  PDF


Partnerzy platformy czasopism