Vol 4, No 1 (2016)

Spis treści

Artykuły

Andrzej Borodo
PDF
9-32
Jacek Wantoch-Rekowski
PDF
33-41
Fabian Nalikowski
PDF
43-55
Mateusz Langer
PDF
57-74
Justyna Orlikowska
PDF
75-95

Recenzje

R. Dowgier, „Wpływ regulacji dotyczących pomocy publicznej na stanowienie i stosowanie lokalnego prawa podatkowego” Temida 2, Białystok 2015, ISBN 978-83-62813-75-9, ss. 386
Małgorzata Cilak
PDF
99-106


Partnerzy platformy czasopism