Vol 2, No 3 (2014)

Spis treści

Artykuły

Andrzej Borodo
PDF
9-20
Alicja Młynarczyk
PDF
21-34
Jacek Wantoch-Rekowski
PDF
35-44
Dorota Dzienisiuk
PDF
45-61
Marzena Szabłowska-Juckiewicz
PDF
63-81
Mateusz Langer
PDF
83-99
Paweł Lenio
PDF
101-113

Glosy

Glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 30 stycznia 2014 r. I SA/Po 1107/13
Marcin Tyniewicki
PDF
117-127

Varia

„Ułatwienia” w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji naukowej, Toruń, 22 września 2014 r.
Krzysztof Czarnecki
PDF
131-134


Partnerzy platformy czasopism