Opłaty za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych – analiza prawna wybranych orzeczeń

Paweł Mańczyk

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PBPS.2021.005

Abstrakt


W artykule poddano analizie opłatę za postój w strefie płatnego parkowania oraz wprowadzoną we wrześniu 2019 r. opłatę za postój w śródmiejskiej strefie płatnego parkowania. Część pierwsza opracowania dotyczy analizy prawnej tych opłat, sposobu ich nakładania oraz zawiera rozważania nt. stosowania do tych opłat Ordynacji podatkowej.

Słowa kluczowe


strefa płatnego parkowania (SPP); śródmiejska strefa płatnego parkowania (ŚSPP); opłata lokalna

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Rychter R.A., Ustawa o drogach publicznych. Komentarz, LEX/el. 2019, komentarz do art. 13.

Sobieralski K., Dodatkowa opłata za parkowanie w strefie płatnego parkowania, „Nowe Zeszyty Samorządowe” 2009, nr 2, s. 39–44.

Sobieralski K., Reklamacja należnych opłat dodatkowych za parkowanie, „Nowe Zeszyty Samorządowe” 2010, nr 4, s. 21–27.

Sobieralski K., Wierzyciel w postępowaniu egzekucyjnym w administracji opłaty dodatkowej za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, „Nowe Zeszyty Samorządowe” 2008, nr 6, s. 40–44.

Sondej M.Z., Zastosowanie przepisów Ordynacji podatkowej względem przedawnienia opłaty dodatkowej za parkowanie w strefie płatnego parkowania, LEX/el. 2020.

Zaborniak P. [w:] W. Maciejko, P. Zaborniak, Ustawa o drogach publicznych. Komentarz, Lex/el. 2010, komentarz do art. 13.
ISSN 2300-9853 (print)
ISSN 2353-7086 (online)

Partnerzy platformy czasopism