Borrowing: a new resource for the European Union in the period of COVID-19 epidemic

Loïc Levoyer

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PBPS.2021.002

Abstrakt


Pożyczka: nowy środek unijny w kontekście epidemii COVID-19. Po ponad dwóch latach trudnych negocjacji Unii Europejskiej udało się przyjąć wieloletnie ramy finansowe na lata 2021–2027. Wpływ na proces negocjacji wywarły wystąpienie Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej i wybuch kryzysu zdrowotnego związanego z wirusem COVID-19. Porozumienie osiągnięte na posiedzeniu Rady Europejskiej w dniach 17 i 21 lipca 2020 r. stanowi punkt zwrotny w tworzeniu Unii Europejskiej, ponieważ przekształca wieloletnie ramy finansowe w instrument stabilizacji makroekonomicznej. Ramy te wsparto nowym instrumentem naprawczym – „Next Generation EU”. Zmiana powiązana jest z nową decyzją w sprawie zasobów własnych UE na 2020 r., w świetle której pożyczka to środek tymczasowy dla Unii Europejskiej. Odniesienie do pożyczki jest ściśle ograniczone. Jednak odwoływanie się do pożyczek jest dla państw członkowskich ważnym czynnikiem przyspieszającym tworzenie innych zasobów własnych, aby uniknąć wykorzystania budżetów państw członkowskich (w sposób uzupełniający) w celu spłaty pożyczki.

Słowa kluczowe


Unia Europejska; budżet Unii Europejskiej; zasoby własne Unii Europejskiej; “Next Generation EU”; pożyczki; epidemia COVID-19

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Levoyer L., Budgets post covid-19 des Etats membres de l’Union européenne: comment préserver les générations futures?, „Revue du Droit de l’Union européenne”, 2020 No 4, pp. 183–200.

Martucci F., Le covid-19 et l’Union européenne, „Revue Française de Droit Ad-ministratif”, 2020, No 4, pp. 650–660.

Nabli B., Du caractère fictif de l’autonomie financière de l’Union Européenne,” Revue française d’administration publique”, 2007/3, No 123, pp. 353–372.

Nallet H., Agenda 2000: quel élargissement pour quelle Europe?, Rapport, Dé-légation de l’Assemblée nationale pour l’Union européenne, DIAN, No 425, 6 November 1997.

Potteau A., La réforme des ressources propres de l’Union européenne, „Gestion & Finances Publiques”, 2020, No 4, pp. 103–108.

Ytier D., Equilibre réel, [in:] G. Orsoni (Ed.), Finances publiques, Dictionnaire encyclopédique, 2ème éd., 2017.
ISSN 2300-9853 (print)
ISSN 2353-7086 (online)

Partnerzy platformy czasopism