The balance of public finances and the health crisis in France

Emilie Moysan

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PBPS.2021.001

Abstrakt


Równoważenie finansów publicznych a kryzys zdrowotny we Francji. Od rewolucji francuskiej aż po dzień dzisiejszy równoważenie finansów publicznych jest głównym punktem analiz czynionych przez przedstawicieli doktryn finansowych. Czasem idee te rozumiano jako konieczność zapewniania równowagi budżetowej typu liberalnego, a czasami postrzegano je jako równowagę gospodarczą i finansową typu keynesowskiego. Od początku XX wieku Francja szuka „trzeciej drogi”: państwo jest teraz postrzegane jako podmiot, który musi starać się zarządzać sobą tak, jak czyni się to w biznesie. Takie podejście widać w ustawie organicznej o finansach z 1 sierpnia 2001 r., która ustanawia pewną formę równowagi finansów publicznych, która nie jest w pełni liberalna, ale też nie jest całkowicie interwencjonistyczna. Jednak w obecnym kontekście, w obliczu kryzysu zdrowotnego o wyjątkowej skali oraz gwałtownego i trwałego kryzysu gospodarczego i społecznego, zapewnianie równowagi wydaje się wykraczać poza to, co konieczne – państwo nie jest bowiem ani osobą prywatną, ani publiczną podobną do innych osób. Nie ma więc obowiązku równoważenia swojego budżetu, a najważniejsze dla niego jest wzbudzenie zaufania na rynkach finansowych, aby móc zaciągać jak najkorzystniejsze pożyczki. Biorąc pod uwagę obecną sytuację zdrowotną i gospodarczą, konieczne jest dalsze zadłużanie się państw, by w ten sposób chronić ludność i miejsca pracy w kraju. Po zakończeniu kryzysu istotniejsze będzie zaś podjęcie analizy, czy jest to właściwy moment na rozpoczęcie reform strukturalnych, w tym reformy systemu prawnego i potrzeb gospodarczych na kilka dziesięcioleci, niż bilansowanie budżetu państwa.

Słowa kluczowe


finanse publiczne; kryzys zdrowotny; równowaga budżetowa; bilans ekonomiczny i finansowy

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Albert J.-L., L’urgence sanitaire et certains inaperçus budgétaires et comptables publics, “Revue Française de Finances Publiques” 2020, No 152, pp. 123–132.

Albert J.-L., Finances publiques, 11ème éd., Dalloz, 2019.

Allix E., Traité élémentaire de science des finances et de législation financière française, Paris, Rousseau & cie, 6e éd., 1931.

Audiffret (d’) Ch., Le système financier de la France, volume 2, 1863.

Ballandras-Rozet C., Les principes budgétaires à l’épreuve de la crise sanitaire, “Revue Française de Finances Publiques” 2020, No 152, pp. 101–122.

Capitant D., Le frein à la dette en Allemagne, “Revue Française de Finances Publiques” 2012, No 117, pp. 149–159.

Chaigneau M.-A., Le dogme de l’équilibre financier: plaidoyer pour des finances publiques saines et une fiscalité juste, SPM, 2019.

Collet M., Finances publiques, 5ème éd., LGDJ, 2020.

Fourastié J., Les Trente Glorieuses, ou la révolution invisible, Fayard, 1979.

Kott S., Le mythe de l’équilibre et les finances publiques, “Gestion & Finances Publiques” 2021, vol. 1, No 1, pp. 58–65.

Lascombe M., Les vicissitudes de la règle d’or budgétaire [in:] Mélanges en l’honneur du Professeur Joël Molinier, Paris, LGDJ, 2012.

Levade A., Les normes de l’Union européenne et l’équilibre budgétaire des États, “Revue Française de Finances Publiques” 2012, No 117, pp. 69–84.

Pariente A., Équilibre des finances publiques et programmation pluriannuelle, “Revue Française de Finances Publiques” 2012, No 117, pp. 87–98.

Potteau A., La contribution des lois de programmation des finances publiques au respect de la discipline budgétaire européenne, “Gestion & Finances Publiques” 2019, vol. 1, No 1, pp. 16–22.

Soulay C., La « règle d'or » des finances publiques en France et en Allemagne: convergence au-delà des différences?, “Revue Française de Finances Publiques” 2010, No 112, pp. 187–203.

Tallineau L., Chapitre introductive [in:] L’équilibre budgétaire, Économica, 1994.

Viessant C., L’équilibre budgétaire, un principe constitutionnel impossible?, “Revue Française de Finances Publiques” 2020, No 150, pp. 83–97.
ISSN 2300-9853 (print)
ISSN 2353-7086 (online)

Partnerzy platformy czasopism