Administracyjne kary pieniężne za naruszenia ochrony danych osobowych

Dobrosława Antonów

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PBPS.2020.016

Abstrakt


Artykuł poświęcony jest administracyjnym karom pieniężnym za naruszenie ochrony danych osobowych. Kary te zostały wprowadzone przez RODO w całej Unii Europejskiej. W Polsce stanowią one dochód budżetu państwa. W artykule opisano ich cechy, funkcje i konstrukcję. Wnioski wynikające z tej analizy mogą stanowić podstawę do formułowania oceny tych świadczeń publicznych z perspektywy ich znaczenia jako nowej kategorii dochodów państwa.

Słowa kluczowe


budżet państwa; administracyjne kary pieniężne; dane osobowe; RODO; dochody publiczne; środki publiczne

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Gawroński M. [w:] M. Gawroński (red.), RODO Przewodnik ze wzorami, Wolters Kluwer, Warszawa 2018.

Kornberger-Sokołowska E. [w:] W. Misiąg (red.), Ustawa o finansach publicznych. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2015.

Kosikowski C., Nowa ustawa o finansach publicznych. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa 2010.

Kozik P. Zakres swobody regulacyjnej państw członkowskich przy wdrażaniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych do prawa krajowego, „Europejski Przegląd Sądowy” 2017, nr 5, s. 18–22.

Kucia-Guściora B. [w:] P. Smoleń (red.), Ustawa o finansach publicznych, C.H. Beck, Warszawa 2014.

Lubasz D., Ustawa o ochronie danych osobowych. Komentarz, WKP 2019, Lex/el.

Łuczak J. [w:] E. Bielak-Jomaa, D. Lubasz (red.), RODO Ogólne rozporządzenie o ochronie danych. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa 2018.

Ofiarski Z. [w:] Z. Ofiarski (red.), Ustawa o finansach publicznych. Komentarz, WKP 2019, Lex/el.

Rokita K., Niezależność organów ochrony danych osobowych w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych, „Europejski Przegląd Sądowy” 2016, nr 7, s. 4–12.

Wójtowicz W. [w:] L. Etel (red.), System prawa finansowego. Tom III Prawo daninowe, Wolters Kluwer, Warszawa 2010.
ISSN 2300-9853 (print)
ISSN 2353-7086 (online)

Partnerzy platformy czasopism