Czech legislation approaching several and joint liability for VAT payment

Tomáš Sejkora

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PBPS.2019.005

Abstrakt


Podejście ustawodawcze Czech do kwestii solidarnej odpowiedzialności za płatność podatku VAT. Niniejszy artykuł poświęcony jest realizacji art. 205 dyrektywy VAT w Republice Czeskiej. Poruszono w nim podstawowe aspekty stosowania tego instrumentu w celu zwalczania praktyk uchylania się od płacenia podatku VAT z perspektywy prawa UE, jak również przedstawiono opis stosownych czeskich przepisów prawnych, a także porównano je ze standardami prawa UE. Zgodnie z treścią artykułu czeskie organy prawa publicznego nie przestrzegają barier dotyczących solidarnej odpowiedzialności za zapłatę podatku VAT uregulowanych przez TSUE, a co więcej, wprowadzając osobistą gwarancję zapłaty podatku VAT, czeski parlament nie dopełnił obowiązku wdrożenia odpowiedniego instrumentu. Jest rzeczą oczywistą, że w tym przypadku mamy do czynienia z brakiem kompleksowego podejścia do wdrożenia przepisów prawa, zaś transpozycja przez Republikę Czeską kilku przepisów dotyczących solidarnej odpowiedzialności za zapłatę podatku VAT zasadniczo nie spełnia wymogów rozporządzenia UE w zakresie podatku VAT. Zastosowane w tym przypadku metody naukowe to opis, analiza, indukcja i dedukcja.

Słowa kluczowe


podatek VAT; solidarna odpowiedzialność; gwarancja osobista; uchylanie się od płacenia podatku VAT

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Berger W., Kindl C., Wakounig M., Směrnice ES o dani z přidané hodnoty: praktický komentář, 1. Vox, Praga 2010.

Bobek M., Soudní dvůr Evropských společenství – UAB Profisa: K výkladovým „opravám” nesprávných překladů práva Společenství, “Soudní rozhledy” 2007, No 9, pp. 363-366.

Farmer P., Lyal R., EC Tax Law, Oxford University Press, Nowy Jork 1994, p. 90.

Kassovic K., Tax Compliance in VAT/GST and Direct Taxation [in:] S. Pfeiffer, M. Ursprung-Steindl, Global Trends in VAT/GST and Direct Taxes, Linde, Wiedeń 2015.

Sejkora T., Finančněprávní nástroje boje proti únikům na dani z přidané hodnoty v prostoru Evropské unie, Leges, Praga 2017.

Sejkora T., Subrogační regres u institutu ručení za nezaplacenou DP [in:] H. Vičarová Hefnerová, L. Madleňáková (eds.), Kontroverzní názory v právu. Sborník z konference Olomoucké debaty mladých právníků 2015, Leges, Praga 2015.

Terra B., Kajus J., A Guide to the European VAT Directives. Introduction to European VAT, 1. Ed, IBFD, Amsterdam 2011.
ISSN 2300-9853 (print)
ISSN 2353-7086 (online)

Partnerzy platformy czasopism