Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 8 czerwca 2016 r., I FSK 293/15

Mateusz Niemiec

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PBPS.2018.013

Abstrakt


Opracowanie stanowi glosę aprobującą do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 8 czerwca 2016 r., I FSK 293/15. Autor porusza problemy związane z charterem prawnym oraz z konsekwencjami wykreślenia przez naczelnika urzędu skarbowego podatnika VAT czynnego z rejestru na podstawie art. 96 ust. 8 w przypadku, gdy zaprzestanie wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu nie zostało zgłoszone przez podatnika. W opracowaniu zastała również zaakcentowana rola glosowanego orzeczenia na rozwój linii orzeczniczej w zakresie omawianego zagadnienia prawnego.

Słowa kluczowe


podatek VAT; wykreślenie z rejestru VAT; podatnik czynny

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bartosiewicz A., VAT. Komentarz LEX, Wolters Kluwer, Warszawa 2014.

Dauter B., Kabat A., Niezgódka-Medek M., Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa 2013.

Judkowiak K. (red.), Lebrand H. (red.), Pomorska J., VAT 2015. Komentarz dla praktyków z suplementem elektronicznym, ODDK, Gdańsk 2015.

Michalik T., VAT. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2013.

Zalewski Ł., Jędrzejewska K., Wykreślenie z rejestru VAT: Nie będzie check listy. Wystarczą automatyczne wykazy, http://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/

,wykreslenie-z-rejestru-vat-automatyczny-wykaz.html
ISSN 2300-9853 (print)
ISSN 2353-7086 (online)

Partnerzy platformy czasopism