Taxation of Historical and Artistic Real Estate

Maria Pia Nastri

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PBPS.2018.008

Abstrakt


Opodatkowanie nieruchomości o znaczeniu historycznym i artystycznym. W artykule zostały ukazane ogólne zasady opodatkowania nieruchomości o znaczeniu historycznym i artystycznym we Włoszech. W pierwszej kolejności omówiony został podatek od dochodów uzyskiwanych w związku z posiadaniem tytułowych nieruchomości. Następnie przedstawiony został podatek od spadków i darowizn, a także opłaty lokalne: IMU, TASI i TARSU.


Słowa kluczowe


opodatkowanie nieruchomości; podatek dochodowy; podatki pośrednie; dziedzictwo historyczne i artystyczne; Włochy

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Ainis M., Fiorillo M., L’ordinamento della Cultura, Giuffrè, Milan 2015.

Busani A., Immobili, Ipsoa, Wolters Kluwer International 2015.

Chirichigno S., Stancati G., Gli immobili di interesse storico-artistico alla ricerca di un inquadramento sistematico, “Corriere Tributario” 2013, No. 10, p. 825–830.

Fidone G., Il ruolo dei privati nella valorizzazione dei beni culturali: dalle sponsorizzazioni alle forme di gestione, “Aedon” 2012, No. 1–2.

Pistolesi F., Il ruolo delle agevolazioni fiscali nella gestione dei beni culturali in tempi di crisi, “Rivista di Diritto Tributario” 2014, No. 11, p. 1211–1237.

Solfaroli Camillocci F., Che cosa può fare il Fisco per la cultura: le agevolazioni fiscali dalla L. n. 512 del 1982 ad oggi, “Fisco” 2013, No. 27.

Starola L., La sponsorizzazione dei beni culturali: opportunità fiscali, “Aedon” 2010, No. 1.

Starola L., Proposte fiscali per la valorizzazione del patrimonio cultural, “Corriere Tributario”, 2014, No. 6, p. 489–495.
ISSN 2300-9853 (print)
ISSN 2353-7086 (online)

Partnerzy platformy czasopism