Tomasz Nieborak (red. nauk.), „Magistri nostri skarbowości i prawa skarbowego w Polsce do 1939 roku”, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań 2016, ISBN: 978-83-232-3001-4, ss. 312.

Zbigniew Naworski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PBPS.2018.007

Abstrakt


Artykuł recenzyjny analizuje i ocenia monografię pt. Magistri nostri skarbowości i prawa skarbowego w Polsce do 1939 roku.

Słowa kluczowe


skarbowość; prawo skarbowe; naukowcy

Pełny tekst:

PDF


ISSN 2300-9853 (print)
ISSN 2353-7086 (online)

Partnerzy platformy czasopism