Maciej Jakub Zieliński, „Otwarte fundusze emerytalne jako wykonawcy ubezpieczenia społecznego w świetle swobody przepływu kapitału i swobody świadczenia usług w Unii Europejskiej”, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2016, ISBN 978-83-255-8577-8, ss. 261

Jacek Wantoch-Rekowski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PBPS.2017.017

Abstrakt


Artykuł recenzyjny analizuje i ocenia opracowanie monograficzne pt. „Otwarte fundusze emerytalne jako wykonawcy ubezpieczenia społecznego w świetle swobody przepływu kapitału i swobody świadczenia usług w Unii Europejskiej”.

Słowa kluczowe


ubezpieczenia społeczne; otwarte fundusze emerytalne; Unia Europejska

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Ślebzak K., Prawo do zabezpieczenia społecznego w Konstytucji RP. Zagadnienia podstawowe, C.H. Beck, Warszawa 2015.

Wantoch-Rekowski J., Składki na ubezpieczenie emerytalne: konstrukcja i charakter prawny, TNOiK, Toruń 2005.

Wantoch-Rekowski J., System ubezpieczeń społecznych a budżet państwa. Studium prawnofinansowe, Lex a Wolters Kluwer business, Warszawa 2014.
ISSN 2300-9853 (print)
ISSN 2353-7086 (online)

Partnerzy platformy czasopism