Bogumił Brzeziński, Wojciech Morawski (red. nauk.), „Orzecznictwo w sprawach podatkowych. Komentarze do wybranych orzeczeń”, Wolters Kluwer, Warszawa 2017, ISBN 978-83-8092-835-0, ss. 338.

Małgorzata Cilak

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PBPS.2017.006

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bączyk M., Borodo A., Cilak M., Justyński T., Wałachowska M., Zobowiązania cywilnoprawne w regulacjach prawa finansowego. Seminarium na Wydziale Prawa i Administracji UMK, Toruń, 24 marca 2015 r., „Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu” 2015, nr 2, s. 98,

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PBPS.2015.016.

Dauter B. (red.), Gródecka M., Grzybowski T., Kaligowska L., Kołtan K., Sar-nowiec M., Zaorski K., Ordynacja podatkowa. Orzecznictwo sądów administracyjnych w sprawach podatkowych, Warszawa 2007, ss. 861.

Hanusz A., W kwestii autonomii prawa podatkowego, [w:] A. Kostecki (red.), Prawo finansowe i nauka prawa finansowego na przełomie wieków, Kantor Wydawniczy „Zakamycze”, Kraków 2000.

Kalinowski M., Podmiotowość prawna podatnika, TNOiK, Toruń 1999.

Macudziński M., Czy hale namiotowe podlegają podatkowi od nieruchomości?, „Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu” 2016, nr 4, s. 9 i n., DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PBPS.2016.020.

Morawski W. (red. nauk.), Brzezicki T., Lasiński-Sulecki K., Łunarski O., Majka P., Wantoch-Rekowski J., Podatek od nieruchomości w orzecznictwie sądów administracyjnych. Komentarz. Linie interpretacyjne, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2013, ss. 680.

Świtała F., Nieważność czynności prawnej a autonomia prawa podatkowego, „Monitor Podatkowy” 2002, nr 4, s. 5-9.

Świtała F., Usługi świadczone przez nierezydentów a orzecznictwo sądowe w sprawach podatku dochodowego, „Toruński Rocznik Podatkowy” 2015, s. 49–66.
ISSN 2300-9853 (print)
ISSN 2353-7086 (online)

Partnerzy platformy czasopism