Determinanty uznania administracyjnego ZUS przy wydawaniu zgody na opłacenie składki po terminie

Mateusz Niemiec

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PBPS.2017.005

Abstrakt


Opracowanie poświęcone zostało instytucji wyrażenia zgody na opłacenie składki po terminie. W opracowaniu omówiono przesłanki zastosowania instytucji z uwzględnianiem aktualnych trendów orzeczniczych wraz ze wskazaniem sytuacji faktycznych uzasadniających uwzględnienie determinantów, którymi powinien kierować się organ rentowy przy rozpatrywaniu wniosku.
Autor porusza również problematykę związaną z potrzebą usystematyzowania samej instytucji oraz koniecznością ujednolicenia orzecznictwa.

Słowa kluczowe


Zakład Ubezpieczeń Społecznych; składki na ubezpieczenia społeczne

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Jakimowicz W., Zewnętrzne granice uznania administracyjnego, „Państwo i Prawo” 2010, nr 5, s. 42–54.

Jędrzejczak M., Koncepcje ograniczające swobodę organu w ramach uznania administracyjnego, https://repozytorium.amu.edu.pl/handle/10593/5775 (dostęp: 03.04.2013 r.).

Koczur S., Granice swobody ZUS w wyrażaniu zgody na opłacanie składek po terminie w dobrowolnych ubezpieczeniach społecznych, „Palestra” 2013, nr 11–12, s. 137-147.

Kostrzewa P., Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych. Komentarz, LEX/el. 2014.

Ofiarski Z. Przesłanki pozytywne umorzenia należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, „Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu” 2014, nr 2, s. 9–28, DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PBPS.2014.014.

Prasołek Ł. Komentarz do art. 14 [w:] B. Gudowska, J. Strusińska-Żukowska (red.), Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2011.

Radzisław A., Komentarz do art. 14 [w:] J. Wantoch-Rekowski (red.), Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych. Komentarz, Wolters Kluwer Polska SA, Warszawa 2015.

Sagan K., Źródła uznania administracyjnego, „Ius et Administratio” 2013, nr 1, s. 65–81, http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/348 (dostęp: 31.03.2013 r.).

Wantoch-Rekowski J. Stosowanie ułatwień w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne ze względu na tzw. stan finansów ubezpieczeń społecznych, „Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu” 2013, nr 1, s. 25–38, DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PBPS.2013.002.
ISSN 2300-9853 (print)
ISSN 2353-7086 (online)

Partnerzy platformy czasopism