Moralność jako element podejmowania decyzji finansowych w sektorze publicznym

Joanna M. Salachna, Marcin Tyniewicki

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PBPS.2016.012

Abstrakt


W niniejszym artykule zaprezentowano teoretyczny model determinant optymalnego funkcjonowania sektora publicznego, w tym podejmowania decyzji finansowych z zakresu tworzenia, a także stosowania prawa. Przy czym założono, że na system prawny (w tym tworzenie i stosowania prawa finansów publicznych) oddziałują i powinny oddziaływać uniwersalne wartości moralne. Autorzy zaprezentowali częściowe wyniki wstępnego testu praktycznego tego modelu (wyniki ankiet). Ich treść wskazuje na potrzebę podjęcia pogłębionych interdyscyplinarnych (prawniczych i socjologicznych) badań nad moralnym aspektem głównie tworzenia prawa finansów publicznych, na szczeblu zarówno państwa, jak i lokalnym.

Słowa kluczowe


decyzje finansowe; stanowienie i stosowanie prawa; prawo finansów publicznych; moralność; wartości moralne; polityka

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Buchanan J.M., Tollison R.D., The Theory of Public Choice: Political Applications of Economics, University of Michigan Press, Ann Arbor 1972.

Boston J., Bradstock A., Eng D., Public Policy, Why Ethics Matters, The Australian University E Press 2010.

de Tocqueville A., O demokracji w Ameryce, Warszawa 1976.

Fukuyama F., Budowanie państwa. Władza i ład międzynarodowy w XXI wieku, Poznań 2005.

Fuller L.L., Moralność prawa, Warszawa 2004.

Huberts L., The Integrity of Governance, What it is, What We Know, What is Done, and Where to Go, Palgrave Macmillan 2014.

Kozłowski T., Szyszkowska M. (red.), Polityka a moralność, Warszawa 2001.

Lewis C.W., Gilman S.C., The Ethics Challenge in Public Service, A Problem-Solving Guide, Jossey-Bass A Wiley Imprint 2012.

Modzelewski E., Etyka a polityka, Warszawa 2006.

Moe T., The New Economics of Organization, „American Journal of Political Science” 1984/28.

Sutor B., Etyka polityczna, Warszawa 1994.

Weingast B.R., Moran M., The Congressional-Bureaucratic System: A Principal-Agent Perspective, „Public Choice” 1984/44.
ISSN 2300-9853 (print)
ISSN 2353-7086 (online)

Partnerzy platformy czasopism