R. Dowgier, „Wpływ regulacji dotyczących pomocy publicznej na stanowienie i stosowanie lokalnego prawa podatkowego” Temida 2, Białystok 2015, ISBN 978-83-62813-75-9, ss. 386

Małgorzata Cilak

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PBPS.2016.006

Pełny tekst:

PDF


ISSN 2300-9853 (print)
ISSN 2353-7086 (online)

Partnerzy platformy czasopism