Instytucje finansowo-prawne w ustawie Prawo wodne

Andrzej Borodo

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PBPS.2015.025

Abstrakt


Niektóre opłaty, składki i dopłaty publiczne związane są z przymusowym uczestnictwem w kosztach urządzeń inwestycyjnych (np. drogowych, wodnych) ze strony zainteresowanych użytkowników tych urządzeń. W ramach przepisów Prawa wodnego przewidziane są różnorodne należności i rozwiązania finansowe o charakterze publicznoprawnym. W ustawie tej wprowadzona jest opłata melioracyjna i opłata inwestycyjna, które dotyczą zwrotu części kosztów dokonanych ze środków publicznych. Ponadto występują składki i inne świadczenia na rzecz spółek wodnych, które – w niektórych sytuacjach – mogą być kształtowane w drodze decyzji administracyjnej. W regulacjach Prawa wodnego określone są też konstrukcje finansowe dotyczące podziału kosztów (w drodze decyzji administracyjnych), stosowania dotacji podmiotowych i dotacji celowych, ustalania i rozdziału wydatków budżetowych.

Słowa kluczowe


prawo wodne; należności publicznoprawne; koszty urządzeń publicznych

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Czaja-Hliniak I., Opłaty i dopłaty publiczne w Polsce międzywojennej, Wydawnictwo SPES, Kraków 2013.

Czaja-Hliniak I., Prawnofinansowa instytucja dopłat jako forma pozapodatkowych danin publicznych, Wydawnictwo SPES, Kraków 2006.

Ofiarski Z., Ogólne prawo podatkowe. Zagadnienia materialnoprawne i proceduralne, LexisNexis Polska, Warszawa 2010.
ISSN 2300-9853 (print)
ISSN 2353-7086 (online)

Partnerzy platformy czasopism