Glosa aprobująca do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 21 stycznia 2015 r., II GSK 2252/13

Anna Ostrowska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PBPS.2015.023

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Ciszewski P., Lachiewicz W., Jakacka B., Lipiec-Warzecha L., Pawlikowska A., Dotacje oświatowe, C.H. Beck, Warszawa 2015.

Dąbek D., Prawo miejscowe, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2007.

Dębowska-Romanowska T., Prawo finansowe. Część konstytucyjna wraz z częścią ogólną, C.H. Beck, Warszawa 2010.

Kosikowski C., Naprawa finansów publicznych w Polsce (przyczyny, metodologia, kierunki i propozycje), Temida 2, Białystok 2011.

Ostrowska A., Spór o właściwość sądową w sprawach ustalania wysokości dotacji oświatowych, "Finanse Komunalne" 2015, nr 3, s. 5–16.

Wronkowska S., Zieliński M., Komentarz do Zasad techniki prawodawczej z dnia 20 czerwca 2002 r., Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2012.
ISSN 2300-9853 (print)
ISSN 2353-7086 (online)

Partnerzy platformy czasopism