Glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 29 maja 2014 r., I SA/Sz 32/14

Paweł Borszowski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PBPS.2015.017

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Borszowski P., Działalność gospodarcza w konstrukcji prawnej podatku, Wolters Kluwer, Warszawa 2010.
ISSN 2300-9853 (print)
ISSN 2353-7086 (online)

Partnerzy platformy czasopism