Zobowiązania cywilnoprawne w regulacjach prawa finansowego Seminarium na Wydziale Prawa i Administracji UMK, Toruń, 24 marca 2015 r.

Mirosław Bączyk, Andrzej Borodo, Małgorzata Cilak, Tomasz Justyński, Monika Wałachowska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PBPS.2015.016

Abstrakt


Problemem, który jest badany w opracowaniu, jest zagadnienie źródeł powstawania zobowiązań cywilnoprawnych. Takim źródłem są czynności prawne (np. umowy). Czy źródłem takim może być sama ustawa, w szczególności ustawa dotycząca dochodów, wydatków, zobowiązań? Problem ten jest istotny w sferze stosunków prawnych zachodzących pomiędzy Skarbem Państwa a samorządem terytorialnym i innymi osobami prawnymi.

Słowa kluczowe


zobowiązania cywilnoprawne; ustawa jako źródło zobowiązania

Pełny tekst:

PDF


ISSN 2300-9853 (print)
ISSN 2353-7086 (online)

Partnerzy platformy czasopism