Glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 30 stycznia 2014 r. I SA/Po 1107/13

Marcin Tyniewicki

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PBPS.2014.033

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Ruśkowski E., Salachna J.M. (red.), Finanse publiczne. Komentarz praktyczny, ODDK, Gdańsk 2014.

Salachna J.M., Dokonywanie zmian w uchwale budżetowej jednostki samorządu terytorialnego, [w:] J.M. Salachna (red.), Budżet samorządowy i wieloletnia prognoza finansowa – projektowanie, wykonywanie, sprawozdawczość, ODDK, Gdańsk 2014.

Trykozko R., Ustawa o finansach publicznych. Komentarz dla jednostek samo-rządu terytorialnego, Taxpress, Warszawa 2010.

Tyniewicki M., Funkcjonowanie rezerw w budżecie jednostki samorządu terytorialnego – wybrane problemy praktyczne, „Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych” 2014, nr 8, s. 29–35.
ISSN 2300-9853 (print)
ISSN 2353-7086 (online)

Partnerzy platformy czasopism