Ulgi w zapłacie składki zdrowotnej dla przedsiębiorców

Paweł Lenio

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PBPS.2014.032

Abstrakt


Tematem niniejszego artykułu są ulgi w zapłacie składki zdrowotnej dla przedsiębiorców. Tylko przedsiębiorcy należący do określonych grup społecznych mogą skorzystać z analizowanych ulg. Omawiane ulgi mają zastosowanie wyłącznie do osób pobierających emeryturę lub rentę oraz osób zaliczanych do umiarkowanego lub znacznego stopnia niepełnosprawności. Ustawodawca uzależnił możliwość skorzystania z ulg w zapłacie składki zdrowotnej m.in. od uzyskiwanego dochodu przez podmioty opłacające składkę, a także od przychodu uzyskiwanego z prowadzonej działalności gospodarczej, ewentualnie od opłacania podatku dochodowego w formie karty podatkowej. Osoby niepełnosprawne mogą także skorzystać z dodatkowej ulgi przewidzianej wyłącznie dla nich. W niniejszym opracowaniu poddane zostały analizie przepisy regulujące możliwość skorzystania z powyższych ulg. W szczególności wskazano na ich wadliwą konstrukcję, która powoduje, że tylko nieliczni ubezpieczeni mogą z nich skorzystać.

Słowa kluczowe


ulgi; składka zdrowotna; przedsiębiorcy

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Jędrasik-Jankowska I., Ubezpieczenia emerytalne. Trzy filary, LexisNexis, Warszawa 2001.

Szubert W., Ubezpieczenia społeczne. Zarys systemu, PWN, Warszawa 1987.

Wantoch-Rekowski J., Składki na ubezpieczenia społeczne i ich charakter prawny, „Gdańskie Studia Prawnicze” 2007, nr 16, s. 349–358.
ISSN 2300-9853 (print)
ISSN 2353-7086 (online)

Partnerzy platformy czasopism