Wyłączenie stosowania ulg w spłacie w odniesieniu do składek finansowanych przez ubezpieczonych niebędących płatnikami składek

Dorota Dzienisiuk

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PBPS.2014.029

Abstrakt


Składki finansowane przez ubezpieczonych niebędących płatnikami składek wyłączone są ze stosowania ulg w spłacie należności. Powoduje to trudności w spłacie zaległości. Propozycje zmian legislacyjnych zmierzają do ograniczenia tego wyłączenia na rzecz płatników składek zobowiązanych do przekazania środków do ZUS. Bardziej zasadne wydaje się ograniczenie wyłączenia w interesie ubezpieczonych, którzy są zobowiązani do sfinansowania składek opłacanych w terminie późniejszym niż prawidłowy.

Słowa kluczowe


ulgi; składki finansowane przez ubezpieczonych

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Gudowska B., Strusińska-Żukowska, J. (red.), Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2011.

Jędrasik-Jankowska, I., Ubezpieczenie emerytalne. Trzy filary, Wydawnictwa Prawnicze PWN, Warszawa 2001.

Łabanowski, M., Składki na ubezpieczenia społeczne i ich wpływ na gospodarkę finansową przedsiębiorców [w:] A. Borodo (red.), Zagadnienia prawne i ekonomiczne systemu emerytalnego, TNOiK, Toruń 2004, s. 87–98.

Pacud, R., Zobowiązania składkowe w ubezpieczeniach społecznych a zobowiązania podatkowe [w:] „Studia z zakresu prawa pracy i polityki społecznej” 2012, s. 471–490.

Szczepańska-Bębenek, M., Opinia prawna na temat poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (druk nr 137), Warszawa, 24 kwietnia 2014 r., www.sejm.gov.pl.

Wantoch-Rekowski, J., Składki na ubezpieczenia emerytalne – konstrukcja i charakter prawny, TNOiK, Toruń 2005.
ISSN 2300-9853 (print)
ISSN 2353-7086 (online)

Partnerzy platformy czasopism