Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 21 stycznia 2014 r. III AUa 813/13

Monika Wałachowska, Jacek Wantoch-Rekowski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PBPS.2014.021

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Brzeziński B., Wstęp do nauki prawa podatkowego, TNOiK, Toruń 2001.

Brzozowski A. [w:] K. Pietrzykowski (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. Tom II, C.H. Beck, Warszawa 2011.

Kołakowski K., Komentarz do art. 627, [w:] G. Bieniek (red.), Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga trzecia. Zobowiązania, Tom 1, Warszawa 2011, Lexis.pl (elektr.).

Kozieł G. [w:] A. Kidyba (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. Tom III. Zobowiązania – część szczególna, Wolters Kluwer, Warszawa 2010.

Wantoch-Rekowski J., Składki na ubezpieczenie emerytalne: konstrukcja i charakter prawny, TNOiK, Toruń 2005.

Wantoch-Rekowski J., Składki na ubezpieczenia społeczne i ich charakter prawny [w:] A. Driwłło (red.), Gdańskie Studia Prawnicze. Studia Prawno-Finansowe, Tom XVI, Gdańsk 2007.
ISSN 2300-9853 (print)
ISSN 2353-7086 (online)

Partnerzy platformy czasopism