Glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 2 kwietnia 2014 r. I SA/Po 442/13

Robert Musiałkiewicz

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PBPS.2014.020

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Musiałkiewicz R., Problemy prawne udzielania dotacji na cele publiczne organizacjom pozarządowym przez jednostki samorządy terytorialnego [w:] A. Borodo (red.), Zagadnienia prawne finansów i gospodarki samorządu terytorialnego, TNOiK, Toruń 2008.

Ostrowska A., Udzielanie dotacji samorządowym jednostkom oświaty – samorządowa powinność cz samorządowe władztwo finansowe [w:] A. Borodo (red.), Dotacje i subwencje w systemie finansowym samorządu terytorialne-go, TNOiK, Toruń 2013.
ISSN 2300-9853 (print)
ISSN 2353-7086 (online)

Partnerzy platformy czasopism