Zakres i struktura budżetu ogólnego UE

Małgorzata Cilak

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PBPS.2014.016

Abstrakt


Celem artykułu jest przedstawienie zakresu i struktury budżetu ogólnego Unii Europejskiej. Budżet ogólny UE jest konstruowany zgodnie z zasadami budżetowymi, które wymienione są w rozporządzeniu nr 966/2012. Zakres budżetu związany jest z podmiotami, których dochody i wydatki są ujmowane w budżecie. Wiąże się on z zasadą jedności i rzetelności budżetowej. Struktura i zawartość budżetu związane są natomiast z danymi wykazywanymi w budżecie i sposobem ich przedstawienia. Szczególne znaczenie w kontekście struktury i zawartości budżetu mają takie zasady, jak: uniwersalność, równowaga, specyfikacja.

Słowa kluczowe


budżet ogólny UE; zakres budżetu; struktura budżetu

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Cieślukowski M., Budżet Unii Europejskiej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2006.

Komar A., Gospodarka budżetowa Europejskich Wspólnot, PWN, Warszawa–Poznań 1981.

Kosikowski C., Prawo finansowe w Unii Europejskiej, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz–Warszawa 2008.

Oręziak L., Finanse Unii Europejskiej, PWN, Warszawa 2009.

Tyniewicki M., Znaczenie klasycznych zasad budżetowych w budżecie ogólnym Unii Europejskiej, [w:] Etel L., Tyniewicki M. (red.), Finanse publiczne i prawo finansowe – realia i perspektywy zmian. Księga Jubileuszowa dedykowana profesorowi Eugeniuszowi Ruśkowskiemu, Wydawnictwo Temida 2, Białystok 2012.
ISSN 2300-9853 (print)
ISSN 2353-7086 (online)

Partnerzy platformy czasopism