Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 14 maja 2013 r., III AUa 306/13

Jacek Wantoch-Rekowski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PBPS.2013.006

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Łabanowski M. [w:] J. Wantoch-Rekowski (red.), Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych. Komentarz, Toruń-Warszawa 2007.

Wantoch-Rekowski J., Składki na ubezpieczenie emerytalne. Konstrukcja i charakter prawny, Toruń 2005.
ISSN 2300-9853 (print)
ISSN 2353-7086 (online)

Partnerzy platformy czasopism