Deficyt budżetowy i dług publiczny oraz kompetencje organów władzy do ich kształtowania – w świetle przepisów konstytucji i prawa Unii Europejskiej

Andrzej Borodo

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PBPS.2013.001

Abstrakt


 

Sprawy długu i deficytu regulowane są w konstytucjach (m.in. polskiej, niemieckiej, hiszpańskiej) i w prawie Unii Europejskiej. Regulacje konstytucyjne dotyczące długu i deficytu publicznego są normami skierowanymi głównie do rządów i parlamentów. Jednak mają one raczej charakter prewencyjny, sygnalizacyjny. Nie mogą same przez się zatrzymać poziomu zadłużania się państwa. Cele finansowe dotyczące długu i deficytu mogą być osiągnięte metodami niefinansowymi – odpowiednią polityką społeczną i gospodarczą, realizowaną przez władze cieszące się dużym autorytetem. Regulacje UE dotyczące długu i deficytu mogą być wprowadzane w życie tylko instrumentami prawa krajowego. Bardzo wątpliwy i podważający autorytet państwa jest zespół przepisów unijnych ograniczających uprawnienia budżetowe państw członkowskich, w tym uprawnienia budżetowe rządów i parlamentów narodowych.


Słowa kluczowe


deficyt budżetowy; dług publiczny; konstytucja; prawo UE

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Banaszak B., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2012.

Grodyński T., Zasady gospodarstwa budżetowego w Polsce na tle porównawczym, Polska Akademia Umiejętności, Kraków 1932.

Heintzen M., [w:] I. Münch, P. Kunig (red.), Das Finanzwesen, Grundgesetz Kommentar, C.H. Beck, wyd. 6, Monachium 2012.

Heller R.F., Haushaltsgrundsätze für Bund, Länder und Gemeinden, R. v. Decker, Heidelberg 2010.

Staśkiewicz W. (red.), Konstytucje państw Unii Europejskiej, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2011.

Weinfeld I., Skarbowość polska, Z. 2 Budżet, kasowość, wydatki, dochody, długi, waluty, Wydawnictwo „Bibljoteka Prawnicza”, Warszawa 1933.
ISSN 2300-9853 (print)
ISSN 2353-7086 (online)

Partnerzy platformy czasopism