Autor - szczegóły

Szultka, Zygmunt, prof. dr hab., profesor w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego, Polska

  • Vol 55 (2011) - Polemiki i dyskusje
    Inne spojrzenie na luterańskie duchowieństwo Pomorza Zachodniego w drugiej połowie XVI i na początku XVII wieku (na marginesie pracy Macieja Ptaszyńskiego Narodziny zawodu…)
    Szczegóły  PDF


Partnerzy platformy czasopism