Autor - szczegóły

Hanusiewicz-Lavallee, Mirosława, prof. dr hab., profesor w Katedrze Literatury Staropolskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II w Lublinie, Polska

  • Vol 56 (2012) - Artykuły i rozprawy
    Okrucieństwo kacyrskie przeciw katolikom w Anglijej, czyli polski głos w sporze o męczeństwo
    Abstrakt  PDF


Partnerzy platformy czasopism