Autor - szczegóły

Hanusiewicz-Lavallee, Mirosława, prof. dr hab., profesor w Katedrze Literatury Staropolskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II w LubliniePartnerzy platformy czasopism