Autor - szczegóły

Ptaszyński, Maciej, dr, adiunkt w Instytucie Historycznym UW, Polska

  • Vol 57 (2013) - Artykuły
    Polska tolerancja czy początki oświecenia? Jonasz Szlichtyng (1592‑1661) jako teolog „drugiej reformacji”
    Abstrakt  PDF


Partnerzy platformy czasopism