Autor - szczegóły

Pęgier, Małgorzata, Instytut Nauk Historycznych Uniwersytet kardynała Stefana Wyszyńskiego, Polska

  • Vol 58 (2014) - Materiały
    Zjawiska niezwykłe i nadprzyrodzone w Kronice Stefana Ranatowicza (1617‑94) oraz ich rola w spojrzeniu na historię
    Abstrakt  PDF


Partnerzy platformy czasopism