Autor - szczegóły

Kizik, Edmund, Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk, Polska

  • Vol 63 (2019) - Artykuły
    Pomoc finansowa protestanckiego Gdańska dla współwyznawców w kraju i zagranicą w XVII i XVIII wieku
    Abstrakt  PDF


Partnerzy platformy czasopism