A Contribution to the Question of Marcin Siennik’s Nationality

Zbigniew Bela

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/OiRwP.2016.SI.09

Abstrakt


The aim of the article is to supplement the knowledge of the German origin of Marcin Siennik by, among many other things, the information concerning his Protestant denomination, which influenced the way in which some fragments of the originally Italian The Secrets of the Reverend Maister Alexis of Piemont (Venice, 1555) were translated into Polish, and at the same time to present the views and doings of Sebastian Śleszkowski, the publisher of the second edition of the Polish translation of The Secrets (Kraków, 1620).

Słowa kluczowe


Marcin Siennik; mysteries; secrets; nationality; Protestant; Catholic; Sebastian Śleszkowski

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Bentkowski F., Historia literatury polskiej (Warszawa and Wilno, 1814)

Brückner A., Dzieje literatury polskiej w zarysie (Warszawa, 1903)

Brückner A., Słownik etymologiczny języka polskiego (Warszawa, 1985)

Estreicher K., Bibliografia polska, vol. 28 (Kraków, 1939)

Falimirz S., O ziołach i o mocy ich (Kraków, 1534)

Giedroyć F., Źródła biograficzno-bibliograficzne do dziejów medycyny w dawnej Polsce (Warszawa, 1911)

Górnicki B., “Zarys piśmiennictwa pediatrycznego do roku 1600,” Archiwum Historii i Filozofii Medycyny 18 (1939–1945)

Karpluk M., “Kulturowo-antroponimiczne elementy w staropolskich nazwach ziół,” in: V Ogólnopolska Konferencja Onomastyczna. Poznań, 3–5 września 1985. Księga referatów, ed. K. Zierhoffer (Poznań, 1988; Filologia Polska – Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, no. 34)

Kośmiński S., Słownik lekarzów polskich (Warszawa, 1883)

Przyłubski F., Opowieść o Lindem i jego Słowniku (Warszawa, 1955)

Pseudo-Albertus Magnus, De secretis mulierum (Amsterdam, 1669)

Pseudo-Albertus Magnus, Von den Geheimnissen derer Weiber: wie auch von den Tugenden derer Kreüter, Steine und Thiere, und den Wunderwercken der Welt (Nürnberg, 1707)

Pseudo-Albertus Magnus, The Booke of Secrets – of the Vertues of Herbes, Stones, and certain Beastes. Also a Booke of the same author of the marvaylous thinges of the world, and of certaine effects caused of certaine Beastes (London, 1570)

Rembieliński R., Kuźnicka B., Historia farmacji (Warszawa, 1972)

Secreti dell reverendo donn Alessio Piemontese (Venetia, 1555)

Siennik M., Herbarz, to iest ziół tutecznych, postronnych i zamorskich opisanie (Kraków, 1568)

Siennik M., Lekarstwa doświadczone, które zebrał uczony lekarz P. Jana Pileckiego (Kraków, 15640

Siennik M., Nauka iako brzemienne panie sprawiać się mają nosząc płód, iako się też ku rodzeniu i przy rodzeniu rządzić. Też nauka pomocnicza ktemu iako po tym dziatki chować i choroby ich leczyć (Kraków, 1568)

Siennik M., Nauka rządzenia ciał człowieczych, tudzież sprawa używności ich, a iako się człowiek szkodliwym żądzom cielesnym sprzeciwić a bronić ma dla zdrowia (Kraków, 1564)

Siennik M. (trans.), “Alexego Pedemontana księgi siedmioro Taiemnic… Przedmowa do czytelnika,” in: idem, Herbarz, to iest ziół tutecznych, postronnych i zamorskich opisanie (Kraków, 1568)

Siennik M. (trans.), Historia wdzięczna a szlachetna o pięknej Meluzynie (Kraków, 1569)

Siennik M. (trans.), Judicium abo rozsądek doskonały z gwiazdarskiej nauki (Kraków, 1572)

Siennik M. (trans.), Koncilium Trydentskiego wyroki i ustawy dla ludu pospolitego (Kraków, 1565)

Siennik M. (trans.), Sposób a porządek słusznego modlenia według nauki starych nauczycielów świętych (Kraków, 1566)

Spiczyński H., O ziołach tutecznych, postronnych i zamorskich i o mocy ich… (Kraków, 1542)

Szostak J., Lekoznastwo i aptekarstwo na podstawie analizy szesnastowiecznych zielników Stefana Falimirza, Hieronima Spiczyńskiego i Marcina Siennika, vol. 1–2 (Wrocław, 1975; PhD diss., MS, Museum of Pharmacy, Jagiellonian University)

Śleszkowski S., Alexego Pedemontana Medyka i Philosopha Tajemnice (Kraków, 1620)

Śleszkowski S., Dostateczna genealogia żydowska, a zatym i przedniejsze ustawy talmudu żydowskiego… o niewypowiedzianych złościach i niezliczonych zbrodniach żydowskich… prawda nieomylna… (Kraków, 1622)

Śleszkowski S., Jasne dowody o doktorach żydowskich, że nie tylko duszę, ale i ciało w niebezpieczeństwo zginienia wiecznego wdają, którzy żydów, tatarów i innych niewiernych przeciwko zakazaniu Kościoła Świętego Powszechnego za lekarzów używają… (Kraków, 1623)

Śleszkowski S., Odkrycie zdrad, złośliwych ceremonij, tajemnych rad, praktyk szkodliwych rzeczypospolitej i straszliwych zamysłów żydowskich… (Braniewo, 1621)

Śleszkowski S., O ustrzeżeniu i leczeniu morowego powietrza (Kalisz, 1623)

Śleszkowski S., Praxis phlebotomiae (Kraków, 1615)

Śleszkowski S., Tetras operum medicorum (Kraków, 1618)

Wecker J. (trans.), Kunst Buch. Dess Wolerfaren Herren Alexii Pedemontani von mancherley nutzlichen unnd bewerten Secreten oder Künsten jetz neuwlich auss Welscher unnd Lateinischer sprach in Teutsch gebracht durch Doctor Hans Jacob Wecker Stattartzet z Colmar (Basel, 1569)

Wonnecke J., Hortus Sanitatis (Mainz, 1491)

Wujek J., Biblia (Kraków, 1599)


Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Partnerzy platformy czasopism