Always Faithful? Confessional Situation in Sixteenth-Seventeenth-Century University of Cracow

Dawid Machaj

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/OiRwP.2016.SI.04

Abstrakt


The article aims at showing in a new light the confessional situation of the University of Cracow in the sixteenth and seventeenth centuries, using sources omitted in previous research into the topic and thanks to a more detailed analysis of the sources used by other scholars (e.g., Acta rectoralia, university conclusions, rectors’ and professors’ diaries). The Academy of Cracow (as it was called then) was a Catholic institution, thus portraying the attitude of the university’s authorities to non-Catholics in a period of confessional struggle in Cracow and in the Commonwealth seemed promising. Another point was to analyse the possibilities for non-Catholics to function within the walls of the University in different periods of time, as well as to describe the most important events and regulations, which influenced the University’s policy. The author also tried to bring to light the subsequent stages of administrative exclusion (on various levels) of non-Catholic students. However, the contacts of the Academy with religious minorities in Cracow is a matter so complex, that it remained beyond the scope of the article.

Słowa kluczowe


confessional relations; Cracow Academy; Protestant Reformation; Counter-Reformation; Protestantism; Calvinism

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Album studiosorum Universatis Cracoviensis, vol. 4: Ab anno 1607 ad annum 1642, ed. J. Zathey (Kraków, 1950)

Bakowski K., Dawne cechy krakowskie (Kraków, 1903)

Barycz H., Historia Uniwersytetu Jagiellońskiego w epoce humanizmu (Kraków, 1935)

Boroda K., Studenci Uniwersytetu Krakowskiego w późnym średniowieczu (Kraków, 2010)

Chachaj M., “Protestanci polscy na studiach w katolickich uniwersytetach zagranicznych w latach 1564–1660,” in: Z dziejów stosunków wyznaniowych w Rzeczypospolitej XVI–XVII wieku, ed. H. Gmiterek (Lublin, 2000; Res Historica, vol. 10)

Chmiel A., Pieczęcie Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (Kraków, 1996)

Chwalba A., Collegium Maius (Kraków, 2009)

Codex diplomaticus Universitatis Studii Generalis Cracoviensis, vol. 1 (Kraków, 1884)

Conclusiones Universitatis Cracoviensis: ab anno 1441 ad annum 1589, ed. H. Barycz (Kraków, 1933)

Karbowiak A., Mieszkania żaków krakowskich w XIV–XVI wieku (Lwów, 1887)

Kosman M., “Konflikty wyznaniowe w Wilnie (schyłek XVI–XVII w.),” Kwartalnik Historyczny 79, no. 1 (1972)

Kronika zboru ewangelickiego krakowskiego przez X. Wojciecha Węgierskiego, ed. M. Pawelec (Kraków, 2007)

Kuraszkiewicz W., “Formuły przysięgi w rotach sądowych XIV–XVI wieku,” in: idem, Polski język literacki. Studia nad historią i strukturą (Warszawa and Poznań, 1986)

Machaj D., “Sądownictwo rektorów krakowskich w XVI wieku,” Czasopismo Prawno-Historyczne 66, no. 1 (2014)

Materiały do dziejów reformacji w Krakowie. Zaburzenia wyznaniowe w latach 1551–1598, ed. R. Żelewski (Wrocław, 1962)

Muczkowski J., Krwawy burmistrz. Kartka z dziejów mieszczaństwa krakowskiego w XVI wieku (Kraków, 1935)

Muczkowski J., Mieszkania i postępowanie uczniów krakowskich w wiekach dawniejszych (Kraków, 1842)

Pietrzyk Z., Poczet rektorów Uniwersytetu Jagiellońskiego 1400–2000 (Kraków, 2000)

Sondel J., Zawsze wierny. Uniwersytet Jagielloński a Kościół rzymskokatolicki (Kraków, 2006)

Statuta nec non liber promotionum philosophorum ordinis in Universitate studiorum Jagellonica ab anno 1402 ad annum 1849, ed. J. Muczkowski (Kraków, 1849)

Stopka K., “Od założenia do schyłku XVIII w.,” in: Dzieje Uniwersytetu Jagiellońskiego, ed. K. Stopka, A. K. Banach, J. Dybiec (Kraków, 2000)

Urban W., “Akademia Krakowska w dobie reformacji i wczesnej kontrreformacji (1549–1632),” in: Dzieje Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 1364–1764, t. 1, ed. K. Lepszy (Kraków, 1964)

Włodarek A., Architektura średniowiecznych kolegiów i burs Uniwersytetu Krakowskiego (Kraków, 2000)

Wyczański A., “Uniwersytet Krakowski w czasach złotego wieku,” in: Dzieje Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 1364–1764, vol. 1, ed. K. Lepszy (Kraków, 1964)

Załęski S., Jezuici w Polsce, vol. 2 (Lwów, 1894)


Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Partnerzy platformy czasopism