Krzysztofa Dorohostajskiego zabawy Muzom poświęcone

Mariola Jarczykowa

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/OiRwP.2014.04

Abstrakt


Krzysztof Moniwid Dorohostajski is known as the author of the work Hippica to jest o koniach księgi (Hippica or the books about horses). In a manuscript preserved in the Ossolineum collections in Wrocław (ms. II 185) one can find Dorohostajski’s poems in Latin, Greek and Polish, inscribed by him personally. The longest piece is Lament Rzeczypospolitej Matki po rozjachaniu z nierządnej elekcyjej anno 1587 (The Motherland’s lamentation after leaving the mismanaged election in 1587). This commemorative work inspired by the election of the king of Poland during the third interregnum shows not only the author’s writing technique but also his political affinities. Another Dorohostajski’s poem is entitled Wiosny opisanie (The description of spring). It contains Horatian motifs such as a description of the world awaking after winter, mythological references and reflections on transience. These previously unpublished works have been included in the appendix to the article.

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Augustyniak Urszula, Historia Polski 1572 1795, Warszawa 2008, PWN.

Augustyniak Urszula, Testamenty ewangelikow reformowanych w Wielkim Księstwie Litewskim, Warszawa 1992, Wydawnictwo Naukowe Semper.

Górska Magdalena, Polonia — Respublica — Patria. Personifikacja Polski w sztuce XVI–XVIII wieku, Wrocław 2005, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

Kuran Michał, Adresaci i poetyka listów dedykacyjnych w „Kronice Sarmacyjej europskiej” Aleksandra Gwagnina, [w:] Proza staropolska, red. Krystyna Płachcińska, Marcin Bauer. Łodź 2011, Wydawnictwo UŁ, s. 43 62.

Lepszy Kazimierz, Dorohostajski Krzysztof Mikołaj, Polski Słownik Biograficzny, t. 5/1, Kraków 1939, Polska Akademia Umiejętności, s. 331-333.

Malicki Marian, „Summarius wierszów” przypisywany Hieronimowi Morsztynowi i odmiany jego tekstu, „Archiwum Literackie”, t. XXVII: Miscellanea staropolskie, 6, 1990, s. 119-478.

Michałowska Teresa, Średniowiecze, Warszawa 1995, PWN.

Nieznanowski Stefan, Elegia, w: Słownik literatury staropolskiej. Średniowiecze — Renesans — Barok, red. Teresa Michałowska, przy udziale Barbary Otwinowskiej, Elżbiety Sarnowskiej–Temeriusz, Wrocław 1990, Ossolineum, s. 156-158.

Nieznanowski Stefan, Poezja polityczna, [w:] Słownik literatury staropolskiej (średniowiecze, renesans, barok), red. Teresa Michałowska i in., Wrocław 1990, Ossolineum, s. 652.

Nowak Dłużewski Juliusz, Okolicznościowa poezja polityczna w Polsce. Zygmunt III, Warszawa 1971, PAX.

Rybiński Jan, Wiosna, wyd. fototypiczne, oprac. M. Frankowska, Toruń 2006, Towarzystwo Bibliofilow im. J. Lelewela w Toruniu.

Seredyka Jan, Księżniczka i chudopachołek. Zofia z Radziwiłłow Dorohostajska i Stanisław Tymiński, Opole 1995, Wydawnictwo UO.

Urbańska Edyta, „Hippika” i inne utwory literackie Krzysztofa Moniwida Dorohostajskiego (1562 1615), „Lituano Slavica Posnaniensia. Studia Historica”, IX, 2003, s. 233-237.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Partnerzy platformy czasopism