Rzeczpospolita Obojga Narodów we wczesnych angielskich publikacjach prasowych (1620‑1642)

Anna Kalinowska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/OiRwP.2013.01

Abstrakt


Polish‑Lithuanian Commonwealth in English corantos (1620‑1642)

The article discusses news reports from or dealing with Polish‑Lithuanian Commonwealth published in English corantos in the 1620s and 1630s. Analysis of news items published in corantos, their content, number, etc. show that corantos’ publishers and English readers were especially interested in military and political news, for example on Polish‑Turkish and Polish‑Swedish conflicts, and internal political situation including Sigismund III’s relations with the opposition, and some of the reports were very detailed and reliable. The large numbers of reports datelined from Vienna, Prague and Silesia and the wide international context of Polish news could have resulted from the fact that the situation in the Habsburg dominions was in the focus of English readers’ interest. The presence of Polish news in the corantos proves also that by the 1620s, in spite of all possible impediments, Poland‑Lithuania was already a part of the larger pan‑European system consisting of interfacing networks making it possible to transmit news on a pretty regular basis from one part of the Continent to another.


Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Arblaster Paul, Posts, Newsletters, Newspapers: England in a European system of Communications, w: News Networks in Seventeenth-Century Britain and Europe, ed. Joad Raymond, Routledge, London-New York 2006, s. 21-36.

Bogucka Maria, The Destruction of Towns by Natural Disaster as Reported in Early Modern Newspapers, w: Destruction and Reconstruction of Towns: Destruction by Earthquakes, Fire and Water, ed. Martin Körner, Bern 1999, Paul Haupt, s. 309-319.

Bogucka Maria, The Destruction of Towns by Natural Disaster as Reported in Early Modern Newspapers: Baltic Commerce and Urban Society 1500–1700: Gdansk/Danzig and Its Polish Context, London 2003, Ashgate, „Variorum Collected Studies Series”).

Boys Jane E. E., London’s News Press and the Thirty Years War, Woodbridge – New York 2011, Boydell Press.

Dahl Folke, A Bibliography of English Corantos and Periodical Newsbooks 1620-1642, Bibliographical Society, London 1952.

Dahl Folke, Amsterdam: Cradle of the English Newspapers, „The Library”, 5th series, 1949, 4, s. 166-178.

Dzięgielewski Jan, O tolerancję dla zdominowanych, Warszawa 1986, PWN.

Eccles Mark, Thomas Gainsford, „Captain Pamphlet”, „Huntington Library Quarterly”, 1982, 45, s. 259-270.

Frearson Michael, London Corantos in the 1620s, „Studies in Newspaper and Periodical History”, 1993, 1, 1-2, s. 3-17.

Frearson Michael, The Distribution and Readership of London Corantos in the 1620s, w: Serials and Their Readers, 1620-1914, ed. Robin Myers, Michael Harris, New Castle, Del. 1993, Oak Knoll Press, s. 1-25.

Horsbroch Dauvit, „Wish you were here?” Scottish Reactions to „Postcards” Home from the „Germane Warres”, w: Scotland and the Thirty Years’ War, 1618-1648, ed. Steve Murdoch, Leiden 2001, Brill, s. 246-267.

Kalinowska Anna, Informacja w działalności dyplomatów angielskich w Rzeczypospolitej w końcu XVI i pierwszej połowie XVII wieku – struktura, sposoby pozyskiwania i przekazywania, w: Komunikacja i komunikowanie w dawnej Polsce, red. Krzysztof Stępnik, Maciej Rajewski, Lublin 2008, Wydawnictwo UMCS, s. 25-36.

Kalinowska Anna, Rzeczpospolita w działalności ambasadora angielskiego w Konstantynopolu sir Thomasa Roe, 1621-1628, w: Polska wobec wielkich konfliktów w Europie nowożytnej. Z dziejów dyplomacji i stosunkow międzynarodowych, red. Ryszard Skowron, Kraków 2009, „Societas Vistulana s. 309-326.

Lambert Sheila, Coranto printing in England: the First Newsbooks, „Journal of Newspaper and Periodical History”, 1992, 8, s. 3-19.

Maliszewski Kazimierz, Gdańsk jako ośrodek transferu informacji i komunikacji społecznej w Rzeczypospolitej Szlacheckiej w XVII-XVIII wieku, w: Mieszczaństwo Gdańskie, red. Stanisław Salmonowicz, Gdańsk 1997, Gdańskie Towarzystwo Naukowe, s. 223-238.

Raymond Joad, News, w: The Oxford History of the Popular Print Culture. Cheap Print in Britain and Ireland to 1660, vol. I, ed. Joad Raymond, Oxford 2011, Oxford UP, s. 380-383.

Raymond Joad, Pamphlets and Pamphleteering in Early Modern Britain, Cambridge 2003, Cambridge UP.

Raymond Joad, The Invention of the Newspaper. English Newsbooks 1641-1649, Oxford 2005, Oxford UP, s. 6-13.

Zawadzki Konrad, Gazety Ulotne Polskie i Polski Dotyczące, t. I: 1514-1661, Ossolineum, Wrocław 1977.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Partnerzy platformy czasopism