Jeszcze raz w sprawie nieznanego tłumaczenia Jana Kalwina w Polsce

Margarita A. Korzo

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/OiRwP.2012.08

Abstrakt


Further Comments on the Unknown Translation of John Calvin in Poland

The study is dealing with a newly discovered Polish translation of Calvin’s Second Geneva Catechism published in 1564 in the printing house of Maciej Wirzbięta in Cracow and preserved in the Strahov Library (Strahovska knihovna) in Prague. Kathechizmus, to iest, sposob nauczania y ćwiczenia dziatek w prawdziwey y ssczyrey naucze Krześcijańskiey vczyniony na kstałt rozmowy with a foreword written by the Calvinist minister from Ćmielow, Aleksander Witrelin (died c. 1587) seems to be a newly revised version of a translation, prepared before 1559. Witrelin probably corrected this text using a Latin edition of Calvin’s Second Geneva Catechism after 1561.


Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Akta synodów różnowierczych w Polsce, oprac. M. Sipayłło, t. I (1550–1559), Warszawa 1966, UW.

Akta synodów różnowierczych w Polsce, oprac. M. Sipayłło, t. II (1560–1570), Warszawa 1972, PWN.

Austin Kenneth, From Judaism to Calvinism, Aldershot 2007, Ashgate.

Encyklopedia staropolska, oprac. A. Bruckner, t. I, Warszawa 1939, Trzaska, Evert i Michalski.

Hławiczka Karol, Nieznany kancjonał z nutami z XVI wieku z Biblioteki Śląskiej w Cieszynie, „Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Katowicach”, 1974, 11, s. 71–131.

Korzo Margarita, Nota w sprawie nieznanego przekładu Jana Kalwina w Polsce XVI wieku, „Odrodzenie i Reformacja w Polsce”, 2006, 50, s. 257–259.

Korzo Margarita, Przyczynek do roli druków bazylejskich w XVI-wiecznym piśmiennictwie ewangelickim Wielkiego Księstwa Litewskiego, „Odrodzenie i Reformacja w Polsce”, 2011, 55, s. 7–26.

Korzo Margarita, W sprawie jednego z XVI-wiecznych katechizmów kalwińskich w Rzeczpospolitej, „Odrodzenie i Reformacja w Polsce”, 2007, 51, s. 177–198.

Kowalska Halina, Myszkowski Stanisław z Mirowa, w: Polski Słownik Biograficzny, t. 22, Wrocław 1977, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, s. 394–399.

Polonika czeskie doby renesansu, baroku i oświecenia w Bibliotece Premonstratensów na Strahowie (Praga). Katalog, oprac. Jan Linka, red. Maria Juda, Warszawa 2011, Neriton.

Polonia Typographica Saeculi Sedecimi, red. Alodia Kawecka-Gryczowa, z. IX, Wrocław 1974, Ossolineum.

Reroń Tadeusz, Katechizmy w dobie Soboru Trydenckiego, „Wrocławski Przegląd Teologiczny”, 1999, t. VII, nr 1, s. 129-143.

Sipayłło Maria, Prażmowski (Prasmovius) Andrzej, w: Polski Słownik Biograficzny, t. 28, Wrocław 1985, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, s. 350–351.

Tait Edwin, Geneva Catechism, w: The Encyclopedia of Protestantism, ed. Hans J. Hillerbrand, vol. 2, New York – London 2004, Routledge, s. 807–809.

Tranda Bogdan, Genewskie katechizmy, w: Encyklopedia Katolicka, t. 5, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 1989, kol. 959.

Węgierski Andrzej, Libri quattuor Slavoniae reformatae, wyd. Janusz Tazbir, PWN, Warszawa 1973.

Wotschke Theodor, Der Briefwechsel der Schweizer mit den Polen, „Archiv fur Reformationsgeschichte”, Leipzig 1908, Erganzungsband III.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Partnerzy platformy czasopism