„Jako by mogli być wychowywani młodzieńcy, z których by potem byli słudzy Kościoła Bożego”. O wychowaniu w domach ministrów i ordynowaniu na synodach Jednoty Braci Czeskich w Wielkopolsce

Dorota Żołądź-Strzelczyk

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/OiRwP.2011.08

Abstrakt


“How to Educate Youth so that They will later become Servants of the Church of God”. Referring to Education in the Homes of Ministers and the Ordained in the Synods of The Unity of the Brethren in Greater Poland

The article discusses the preparation of the clergy of The Unity of the Brethren in Greater Poland. The best way of education was considered to be the tuition of boys in the homes of ministers and high ranking citizens. It was regarded as far more important than a school education. This method was recommended, with regard to the customs in force in the country, by the elders of the Brethren, who took adolescents into their homes to educate them. The ways in which to shape the future clergy was advised by the synods. Guidance in this area was developed by Szymon Turnowski, who adapted Jan Blahoslava’s tractate to Polish conditions. Acolytes, deacons and ministers were also ordained at the synods. The academic requirements for the clergy were high and for this reason, despite their own interventions, the sect was often lacking in ministers. The struggle of educating the clergy was one of the most serious problems faced by the Brethren.


Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Akta synodów różnowierczych w Polsce, t. IV: Wielkopolska 1569–1632, oprac. M. Sipayłło, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1997.

Bidlo Jaroslav, Jednota bratrská v privním vyhnanstvi, t. I: 1548–1561, Bursík & Kohout, Praga 1900.

Bidlo Jaroslav, Jednota bratrská v privním vyhnanstvi, t. III: 1572–1586, Nákl. Král. české společnosti nauk, Praga 1909.

Bidlo Jaroslav, Wzajemne stosunki polskiej i czeskiej jednoty, „Reformacja w Polsce”, 1922, 2, s. 119.

Blahoslav Jan, Naučení mládencům k službě Kristu a církvi jeho se oddávajícím v Jednotě bratrské, wyd. Fr. Bednář, Kalich–Praha 1947.

Dworzaczkowa Jadwiga, Bracia czescy w Wielkopolsce w XVI i XVII wieku, "Semper", Warszawa 1997.

Dworzaczkowa Jadwiga, Reformacja i kontrreformacja w Wielkopolsce, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 1995.

Dworzaczkowa Jadwiga, Szkoła w Lesznie do 1656 roku. Nauczyciele i programy, LTK, Leszno 2003.

Molnar Amedeo, Českobratrská výchova před Komenským, SPN, Praha 1956.

Żołądź-Strzelczyk Dorota, Sprawy rodzinne, oświatowe i obyczajowe w Aktach Synodów Braci Czeskich w Wielkopolsce w XVI i XVII wieku, w: Społeczeństwo staropolskie. Seria Nowa, t. III: Społeczeństwo a rodzina, Wydawnictwo DiG, Warszawa 2011, s. 99-129.

Żołądź-Strzelczyk Dorota, Szkolnictwo Jednoty Braci Czeskich w Wielkopolsce, w: Ad novum fructum. Z okazji jubileuszu poznańskich historyków wychowania, red. W. Jamrożek, K. Ratajczak, D. Żołądź-Strzelczyk, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2007, s. 44–59.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Partnerzy platformy czasopism