Lekcja retoryki doktora Markolfa. Uwagi na temat oralności i piśmienności w kulturze staropolskiej (na przykładzie dzieła Jana z Koszyczek)

Jacek Głażewski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/OiRwP.2011.04

Abstrakt


Doctor Markolf ’s Lesson on Rhetoric. Notes on Orality and Literacy in Old Polish Culture (Based on the Example of Joannes de Coszycze’s work)

The origin of this draft is associated with the conviction that Old Polish literature as a research area had not been totally exploited and inquiry into old literacy does not tend toward the reproduction of analytical meanings. In practice, however, literary historians dealing with old literature continue to work within a circle of the same works, using the same research tools. It seems that the opportunity for “renewal of meaning” would attempt to seek evidence in the literature of ancient oral culture, accompanied by the observation of the transformation of forms of writing into forms of literary writing. The above issue is an initial diagnosis of the problem, accompanying the reading of the work which traces an interesting tension between oral and literate culture, namely Rozmowy, ktore miał krol Salomon mądry z Marchołtem grubym a sprosnym by Joannes de Coszycze. This combination of elements of culture of the word and culture of writing (print) evidence of research potential of the old literature, especially the Old Polish texts, which, seemingly, because of their long–established place in the hierarchy of literary history phenomena, can no longer be interpreted differently. The Polish version of the dialogue between Marchołt and Salomon belongs to this group.

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Budzyk Kazimierz, „Marchołt” Jana z Koszyczek, w: Ze studiów nad literatura staropolską, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1957, s. 87.

Głowiński Michał, Portret Marchołta, w: Mity przebrane. Dionizos – Narcyz – Prometeusz – Marchołt – Labirynt, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1994, s. 115–120.

Grzeszczuk Stanisław, Błazeńskie zwierciadło. Rzecz o humorystyce sowizdrzalskiej XVI i XVII wieku, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych "Universitas", Kraków 1994.

Havelock Eric A., Muza uczy się pisać. Rozważania o oralności i piśmienności w kulturze Zachodu, przeł. P. Majewski, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2006.

Ong Walter J., Oralność i piśmienność. Słowo poddane technologii, przeł. J. Japola, Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 1992.

Polska poezja świecka XV wieku, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, oprac. M. Włodarski, Wrocław 1997.

Proza polska wczesnego renesansu, oprac. J. Krzyżanowski, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1954.

Ziomek Jerzy, Literatura błazeńska. „Marchołt” i „Sowizdrzał”, w: Ziomek Jerzy, Renesans, Warszawa 1995, s. 144–145.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Partnerzy platformy czasopism