Autor - szczegóły

Adamik, Małgorzata, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Polska

  • Vol 2 (2011) - Recenzje
    Marek Jeziński (red.). 2009. Nowe media i polityka. Internet, demokracja, kampanie wyborcze. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, ss. 291
    Szczegóły  PDF
  • Vol 2 (2011) - Komunikaty
    Sprawozdanie z II Kongresu Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej (Lublin, 15–17 września 2010 roku)
    Szczegóły  PDF


Partnerzy platformy czasopism