Autor - szczegóły

Scheffs, Łukasz, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska

  • Vol 2 (2011) - Recenzje
    Łukasz Wojtkowski. 2010. Kultura masowa a marketing polityczny. Przypadek amerykańskich kampanii prezydenckich 2000 i 2004. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, ss. 131
    Szczegóły  PDF


Partnerzy platformy czasopism