Vol 2 (2011)

Spis treści

Od Redakcji
 
PDF
7-8

Studia i Rozprawy

Po co politykom nowe media? O politycznym istnieniu w wirtualnej przestrzeni
Marek Jeziński
PDF
11-30
Internet jako narzędzie kreowania wizerunku polityka
Anna Leszczuk-Fiedziukiewicz
PDF
31-54
Portale społecznościowe jako narzędzie wpływu politycznego
Karolina Stefanowicz
PDF
55-68
MyPiS.pl – rewolucji nie będzie
Bartosz Szwejkowski
PDF
69-81
Advergames – przyszłość polityki?
Bartłomiej Rafał Białas
PDF
83-98
Wykorzystanie nowych technologii informatycznych w pracy redakcji prasowej
Michał Kaczmarczyk
PDF
99-112
Granice odpowiedzialności usługodawców internetowych prowadzących elektroniczne wersje gazet
Maciej Siwicki
PDF
113-124

Rozmowy

POławiacze głosów. Z posłanką Agnieszką Pomaską, odpowiadającą za promocję kandydatów Platformy Obywatelskiej w nowych mediach, rozmawia Magdalena Mateja
Magdalena Mateja
PDF
127-136

Raporty z badań

Polityczny wymiar wykluczenia cyfrowego
Michał Wenzel, Michał Feliksiak
PDF
139-159

Recenzje

Janusz Okrzesik, Waldemar Wojtasik (red.). 2011. Wybory prezydenckie 2010. Katowice: Wydawnictwo REMAR, ss. 456
Robert Radek
PDF
163-168
Marek Jeziński (red.). 2009. Nowe media i polityka. Internet, demokracja, kampanie wyborcze. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, ss. 291
Małgorzata Adamik
PDF
169-172
Łukasz Wojtkowski. 2010. Kultura masowa a marketing polityczny. Przypadek amerykańskich kampanii prezydenckich 2000 i 2004. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, ss. 131
Łukasz Scheffs
PDF
173-177
Anatomia władzy. Mistewicz kontra Karnowski. 2010. Wydawnictwo Czerwone i Czarne, ss. 304
Barbara Brodzińska-Mirowska
PDF
178-182

Komunikaty

Sprawozdanie z II Kongresu Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej (Lublin, 15–17 września 2010 roku)
Małgorzata Adamik
PDF
185-187
Sprawozdanie z konferencji naukowej „Sztuka i polityka – kino, film” (Toruń, 20–21 października 2010 roku)
Aleksandra Seklecka
PDF
188-189
Sprawozdanie z IV Konferencji Naukowej „Teorie komunikacji i mediów” (Stara Morawa, 15–17 listopada 2010 roku)
Rafał Zimny
PDF
190-193

Wytyczne dla autorów

Wytyczne dla autorów
 
PDF
195-196


Partnerzy platformy czasopism