Kultura hałasu, hałas w kulturze Recenzja książki: Dariusz Brzostek, Nasłuchiwanie hałasu. Audioantropologia między ekspresją a doświadczeniem, Toruń 2014, Wydawnictwo Naukowe UMK, ss. 283

Jarosław Wojtas

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/NM.2014.014

Pełny tekst:

PDF
Partnerzy platformy czasopism