Europejskie standardy ochrony małoletnich w audiowizualnych usługach medialnych na żądanie (VOD)

Maciej Siwicki

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/NM.2014.002

Abstrakt


Niniejsze opracowanie poświęcone zostało analizie dogmatycznej przepisów prawnych przyjętych w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/13/UE z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie koordynacji niektórych przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich dotyczących świadczenia audiowizualnych usług medialnych (dyrektywa o audiowizualnych usługach medialnych1) oraz ocenie w tym zakresie polskiego ustawodawstwa. Ze względu na ogólnie postępującą integrację polityczną i gospodarczą Europy niniejsze opracowanie przedstawia również wybrane rozwiązania zagraniczne przyjęte w takich państwach, jak: Francja, Holandia, Niemcy, Słowacja oraz Wielka Brytania, które wydają się warte uwagi i upowszechniania.


Słowa kluczowe


audiowizualne usługi medialne; VOD; prawo europejskie; aspekty prawnoporównawcze

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Książki

Maciej Siwicki, Cyberprzestępczość, Warszawa 2013.

Maciej Siwicki, Nielegalna i szkodliwa treść w Internecie. Aspekty prawnokarne, Warszawa

Artykuły

Maciej Siwicki, Ochrona małoletniego w audiowizualnych usługach na żądanie, „Przegląd Sądowy” 7–8/2014.

Źródła internetowe

David Goldberg, United Kingdom On-Demand Adult Programme Service Censured, http://merlin.obs.coe.int/iris/2012/3/article23.en.html [31.07.2014].

Aleksander Scheuer, Cristine Bachmeier, Der Schutz Minderjähriger bei neuen (nichtlinearen) Medien Europarechtliche Vorgaben und nationale Umsetzung sowie Anwendung, http://www.obs.coe.int/oea_publ/iris/iris_plus/iplus6LA_2012.pdf.de [12.12.2013].

Friedemann Schindler, Rating und Filterung – Zukunftstechnologien im Jugendschutz?!?, Freiwillige Selbstkontrolle Fernsehen (Hrsg): tv diskurs Nr. 11/2000, Baden-Baden, 2000, dostępne online: http://www.mediaculture-online.de/fileadmin/bibliothek/schindler_rating/schindler_rating.html [12.12.2013].

Paulina Staszczak, Ochrona małoletnich w usługach medialnych na żądanie na podstawie wybranych krajów europejskich, http://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/pliki/publikacje/ochronamaloletnichvod-2.pdf [31.07.2014].

Paulina Staszczak, Analiza oferty programowej w usługach na żądanie. Rodzaje i udział oferowanych treści, http://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/Portals/0/publikacje/analizy/analizaoferty-programowej-w-uslugach-na-zadaniedocx.pdf [31.07.2014].

http://www.press.pl/newsy/internet/pokaz/41304,YouTube-dolaczyl-domiliarderow-pod-wzgledem-liczby-uzytkownikow [31.07.2014].

http://www.crsio.org/images/P. Farfa. Rynek audiowizualnych usug medialnych w Polsce. Perspektywy rozwoju.pdf [31.07.2014].

http://www.krrit.gov.pl/dla-nadawcow-i-operatorow/audiowizualne-uslugi-medialne-na-zadanie/lista-dostawcow-uslug-na-zadanie/ [31.07.2014].

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A7-2012-0353+0+DOC+XML+V0//PL [31.07.2014].

http://www.obs.coe.int/ [31.07.2014].

http://www.atvod.co.uk/uploads/files/ATVOD_Rules_and_Guidance_Ed_2.0_May_2012.pdf [31.07.2014].

http://merlin.obs.coe.int/iris/2012/2/article21.en.html [31.07.2014].

http://www.cps.gov.uk/legal/l_to_o/obscene_publications [31.07.2014].

http://www.atvod.co.uk/uploads/files/Bootybox_tv_Determination_091211.pdf

07.2014].

http://www.bbfc.co.uk/digitalservices/ [31.07.2014].


Partnerzy platformy czasopism