Stanisław Michalczyk. 2010. Demokracja medialna. Teoretyczna analiza problemu. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, ss. 317

Agnieszka Turska-Kawa

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/NM.2012.011

Pełny tekst:

PDF
Partnerzy platformy czasopism