Tradycyjne media vs nowe możliwości. Czy rzeczywiście redefinicja zawodu dziennikarza?

Łukasz Goniak

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/NM.2012.008

Abstrakt


W prezentowanej pracy autor ukazuje i analizuje zmiany, jakie pod wpływem zjawiska konwergencji mediów dokonują się obecnie w telewizyjnych redakcjach informacyjnych. Wśród poruszonych zagadnień czytelnik znajdzie m.in. opis przebiegu oraz wybranych sposobów i form procesu „otwarcia się” telewizji na widzów. Autor wskazuje nie tylko na rozwój rzeczywistych narzędzi komunikacji na linii odbiorca–redakcja. Sporo uwagi poświęca też mechanizmom, które mają za zadanie wyeksponować (przerysować) otwartość na odbiorcę. Wydaje się bowiem, że telewizja postrzegana dotychczas jako medium jednokierunkowe (co wynika w dużej mierze z takiej jej istoty), chcąc przyciągnąć uwagę „nowego odbiorcy”, jest skazana w wielu sytuacjach na „zaklinanie rzeczywistości”. Znajduje to odzwierciedlenie m.in. w strukturze serwisów informacyjnych, treści i formie tworzonych przekazów oraz szybkości ich publikowania. Co ważne, omówione zmiany nie pozostają bez wpływu na pracę osób zaangażowanych w tworzenie przekazu, w szczególności dziennikarzy. Wydaje się, że profesja ta obecnie, ontologicznie i funkcjonalnie, zmienia się. Czy jest to jednak modyfikacja na tyle istotna, iż można mówić o redefinicji zawodu dziennikarza? Autor odpowiada na to pytanie i opisuje wskazane wyżej przekształcenia w oparciu o obserwację i analizę jednego z polskich, regionalnych serwisów informacyjnych. Wydaje się jednak, że podobne trendy z powodzeniem można dostrzec w wielu innych redakcjach i dziennikach telewizyjnych.


Słowa kluczowe


demokratyzacja mediów; interakcyjność; konwergencja mediów; redefinicja dziennikarstwa

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bauer Zbigniew. 2007. Nowe media. [W:] E. Chudziński (red.). Słownik wiedzy o mediach. Warszawa–Bielsko-Biała: Wydawnictwo Szkolne PWN.

Bowman Shayne, Willis Chris. 2003. We media. How audiences are shaping the future of news and information. The Media Center.

Eco Umberto. 2010. Apokaliptycy i dostosowani. Warszawa: Wydawnictwo W.A.B.

Gillmor Dan. 2003. Foreword. [W:] S. Bowman, Ch. Willis (red.). We media. How audiences are shaping the future of news and information. The Media Center.

Hajduk-Nijakowska Janina. 2010. Odbiorcy w mediach, media dla odbiorców. [W:] K. Wolny-Zmorzyński (red.). Ludzie polskich mediów: celebryci a redaktorzy. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.

Jenkins Henry. 2007. Kultura konwergencji: zderzenie starych i nowych mediów. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.

Kiklewicz Aleksander. 2006. Funkcja pragmatyczna wypowiedzi: treść, subkategorie oraz opcje badawcze. „Prawo i Ekonomia”, s. 107–143.

Kononiuk Tadeusz, Michalski Bogdan. 1998. Problemy prawne zawodu dziennikarskiego. Warszawa: Elipsa.

Michalczyk Stanisław. 2006. Dziennikarstwo jako przedmiot refl eksji naukowej. [W:] M. Gierula (red.). Współczesny dziennikarz i nadawca. Sosnowiec: Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu.

Mocek Stanisław. 2006. Dziennikarze po komunizmie: elita mediów w świetle badań społecznych. Warszawa: Scholar, Collegium Civitas Press.

Sartori Giovanni. 2007. Homo videns. Telewizja i postmyślenie. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.

Skorus Jacek. 2010. Technologiczne uwarunkowania informacji telewizyjnej. [W:] K. Wolny-Zmorzyński (red.). Ludzie polskich mediów: celebryci a redaktorzy. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.

Szacka Barbara. 2003. Wprowadzenie do socjologii. Warszawa: Ofi cyna Naukowa.

Szpunar Magdalena. 2008. Dziennikarstwo obywatelskie w dobie Internetu. [W:] K. Grysa (red.). Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych. Kielce: Wyższa Szkoła Handlowa.

Zwiefka-Chwałek Agnieszka. 2009. Dziennikarstwo uczestniczące jako przejaw mediamorfozy. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

Żórawski Kazimierz. 2010. Długi stół. Warszawa: Telewizja Polska.

Źródła internetowe

al. 2009. Marcysiak i Lewandowski tworzą nową telewizję. http://bydgoszcz.gazeta. pl/bydgoszcz/1,48722,6451874,Marcysiak_i_Lewandowski_tworza_nowa_ telewizje.html, 21.03.2011.

badman. 2010. Śmiertelny wypadek Tira. Droga 86 Katowice–Sosnowiec. http:// kontakt24.tvn.pl/artykul,smiertelny-wypadek-tira-droga-86-katowicesosnowiec, 47527.html, 26.03.2011.

Czas po Twojej Stronie. http://brtvp.pl/mozliwosci/TVP.PL/oferta/, 30.03.2011.

Goniak Łukasz. 2011. Gdy ratował życie zawałowcowi, inni tylko patrzyli. http://www.tvp.pl/bydgoszcz/aktualnosci/spoleczne/gdy-ratowal-zycie-zawalowcowi- inni-tylko-patrzyli/4167503, 29.03.2011.

Gorąca linia. http://www.rmf24.pl/goraca-linia, 15.04.2011.

jar. 2011. Bez pieniędzy podatnika misji nie będzie. http://www.express.bydgoski. pl/look/article.tpl?IdLanguage=17&IdPublication=2&NrIssue=1773&NrSection= 1&NrArticle=198814&IdTag=18, 25.03.2011.

jot. 2009. Nowy dyrektor TVB będzie przyglądał się pracownikom i ich pracy. http://www.pomorska.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20090206/BYDGOSZCZ01/ 177867030, 20.03.2011.

Napadli parę z dzieckiem. 2011. http://www.tvp.pl/bydgoszcz/aktualnosci/kryminalne/ napadli-pare-z-dzieckiem-dla-20-zlotych/4225702, 29.03.2011.

Nietrzpiel Paulina. 2011. „Wiadomości” umacniają przewagę nad „Faktami”. http:// blogi.satkurier.pl/64374-8222wiadomosci8221-umacniaja-przewage-nad-8222faktami8221.html, 9.04.2011.

Oberlan Małgorzata. 2011. Błagałem innych o pomoc. http://www.nowosci.com. pl/look/nowosci/article.tpl?IdLanguage=17&IdPublication=6&NrIssue= 1676&NrSection=1&NrArticle=199038, 29.03.2011.

Poznajcie TVP.pl. http://brtvp.pl/mozliwosci/TVP.PL/, 30.03.2011.

Przybylski Przemysław. 2009. Fotel po Marii Kudroń ani chwilę nie pozostawał pusty. http://www.express.bydgoski.pl/look/nowosci/article.tpl?IdLanguage- =17&IdPublication=6&NrIssue=1175&NrSection=1&NrArticle=128131&Id- Tag=38, 20.03.2011.

RUT. 2010. Programy TVP Bydgoszcz w połowie sponsorowane. http://www.press. pl/newsy/pokaz.php?id=23763, 25.03.2011.

Szewczyk Łukasz. 2007. Zostań reporterem TVN24. http://media2.pl/media/23782- zostan-reporterem-tvn24.html, 30.03.2011.

Uchwała Rady Programowej TVP Bydgoszcz z dnia 2.09.2009 r. http://www.tvp.pl/ bydgoszcz/o-tvp-bydgoszcz/rada-programowa/1849589, 28.03.2011.

Wizja świata. Emocje wyzwolone. 2010. http://www.instytut.com.pl/raporty/inne, 27.03.2011.


Partnerzy platformy czasopism