Eugeniusz Wilk, Iwona Kolasińska-Pasterczyk (red.). 2008. Nowa audiowizualność – nowy paradygmat kultury?. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, ss. 424

Mirosław Gołuński

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/NM.2010.018

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bielik-Robson Agata. 2008. Duch powierzchni. Rewizja romantyczna i fi lozoficzna. Kraków: Universitas.

Kuligowski Waldemar. 1998. Teoria: podróż ku przekroczeniu. [w:] J. Topolski (red.). Interpretacja jako konstrukcja. Poznań: Instytut Historii UAM.

McLuhan Marshall. 2004. Zrozumieć media: przedłużenia człowieka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowo-Techniczne.

Ricoeur Paul. 2007. Pamięć, historia, zapomnienie. Kraków: Universitas.


Partnerzy platformy czasopism