Marek Jeziński (red.). 2009. Nowe media a media tradycyjne. Prasa, reklama, Internet. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, ss. 319

Aleksandra Seklecka

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/NM.2010.016

Pełny tekst:

PDF
Partnerzy platformy czasopism